Skip to main content

Produkty

Robotizované pracoviská

Robotizované pracovisko obsluhy závesnej dráhy práškovej lakovne. Toto pracovisko zabezpečuje nepretržitú obsluhu priebežnej lakovne. Robotom sú nakladané surové výrobky a následne vykladané do pripravených paliet. Robot je vybavený 3D navádzacím systémom pre odoberanie a vkladanie výrobkov v paletách.

Zameriavame sa tiež na vývoj robotizovaných pracovísk obsluhy CNC zariadení. Tieto pracoviská môžu byť súčasťou automatizovanej linky a vybavené kontrolou opracovania výrobku.

Podvesné dopravníky

Podvesné dopravníkové systémy priebežných lakovní alebo zásoby výrobkov sú ďalším produktom našej spoločnosti. Variabilitu systémov zabezpečuje návrh a výroba všetkých komponentov v našej spoločnosti.

Transportné dopravníky

Navrhli sme vlastnú konštrukciu dopravníkov, ktorá je výškovo a šírkovo nastaviteľná podľa aktuálnych potrieb zákazníka. Jej variabilita spočíva aj v jednoduchej zmene dĺžky dopravníkov, odobratím alebo doplnením profilov konštrukcie.

Polohu podperných nôh je možné meniť v celej dĺžke profilu dopravníka. Konštrukcia je vhodná pre gravitačné a tiež motorizované dopravníky.

Špeciálne dopravníky

Vyrábame rôzne typy motorizovaných a nemotorizovaných dopravníkov, podľa požiadaviek zákazníkov, pochôdzne platformy so zabudovanými dopravníkmi, dopravníkové točne a križovatky. Všetky tieto systémy môžu byť vybavené doplnkovými zariadeniami ako hydraulicky či pneumaticky zdvíhané časti, baliace zariadenia a priebežné váhy. Všetky doplnkové zariadenia sú zabudovateľné podľa požiadavky klienta.

Hydraulické lisy

Zaoberáme sa vývojom a výrobou hydraulických lisovacích zariadení. Naše skúsenosti s návrhom lisovacích nástrojov pokrývajú väčšinu potrieb priemyslu. Súčasťou našich zariadení je kontrola parametrov lisovacieho procesu a prepojenie nadradených systémov na kontrolu sledu výrobkov.

Pneumatické lisy

Portfólio lisovacích zariadení dopĺňajú pneumatické lisovacie zariadenia. Vďaka použitiu násobičov tlaku je možné silu lisovania pneumatických lisov porovnať so silou hydraulických lisov. Zariadenia sú vybavené osvetlením pracovného priestoru s farebnou signalizáciou správneho zalisovania, resp. dosiahnutia lisovacieho tlaku a polohy piestnice. Lis môže slúžiť tiež ako zariadenie na vyrážanie otvorov do rôznych druhov materiálov.

Laserové značenie

Jedným z našich produktov je laserové značiace zariadenie, ktoré podľa požiadavky zákazníka vyvíjame na mieru. Samozrejme sú tieto zariadenia doplnené o kamerovú kontrolu kvality potlače podľa platných noriem.