Skip to main content

Služby

Výroba

Strojový park ktorý máme k dispozícii pokrýva takmer celú požadovanú potrebu výrobných procesov potrebných na produkciu našich zariadení. Preto sa snažíme všetky komponenty potrebné k výrobe zariadení produkovať interne a náš systém výroby pokrýva túto produkciu od kvalitatívnej kontroly vstupných materiálov až po 3D meranie výsledného komponentu v našom pracovisku kontroly kvality.

Toto pracovisko disponuje vyškoleným personálom a kvalitnými zariadeniami na kontrolu každého komponentu vystupujúceho z výrobného procesu. Samozrejmosťou sú meracie protokoly a archivácia kontrolných dát každého výrobku.

Programovanie

Programovanie zariadení zabezpečujú pravidelne školený programátori našej spoločnosti. Zabezpečujeme programovanie väčšiny riadiacich systémov dostupných na našom trhu. Vyvíjame tiež desktopové aplikácie pre využitie v akejkoľvek oblasti potreby našich klientov. Pre účel maximalizovania variability riadiacich systémov disponujeme vlastnými aplikáciami na diagnostiku zariadení a ich prepojenie s databázovými systémami.

(SIEMENS, FANUC, ABB, KUKA)